Naomi pa ayisyen

Dapre Mèr Giovani Desir

Eske Naomi OSAKA gen Nasyonalite Ayisyèn oubyen li se Sitwayèn Ayisyèn tou:

Men Repons lan:

Lè yon Timoun fèt aletranje…. youn nan paran li yo se ayisyen, timoun sa gen Sitwayènte Ayisyèn.

Pa bliye tou avan 18 lane…. Timoun nan ka jwi menm de 3 Sitwayènte.

1- Pa papa li…
2- Pa manman li…
3- Kote Lonbrit li antere a…

Lè Timoun nan rive rive 18 an… se lè sa l’ap chwazi Nasyonalite li.

Gen plizyè ‘’ZAK legal’’ pou yon Majè poze ki montre lè li ekspoze devan yon *Konfli Pozitif Nasyonalite,(se konsa nou menm ki fè DWA rele sa)….. pou montre ki Nasyonalite li pran.

Naomi OSAKA poze 2 kategori Zak legal ki di aklè ki Nasyonalite li chwazi. Youn abstrè epi lòt la konkrè.

-Kategori abstrè a: Le fè ke Naomi OSAKA lè li rive 18 lane pa chwazi chanje siyati li pou li pran siyati papa li…. sa vle di nan 2 san yo li chwazi san japonè a pou idantifye li.

*Sou premye pwen sa Naomi OSAKA se yon Nasyonal Japonèz paske a 18 an li chwazi konsève non legal japonè manman li.

-Kategori konkrè yo:
a)Si Naomi te vle vin yon Nasyonal Ayisyèn li t’ap enterese epi chache pale kreyòl. Li te gen posiblite sa e li pa fè sa.

*Sou pwen sa, Naomi rejte chwa pou li ta yon Nasyonal Ayisyèn.

b)Lefètke Naomi chwazi reprezante nan yon konpetisyon entènasyonal youn nan peyi li se Sitwayèn yo… se pi gro zak legal ki montre aklè ki nasyonalite Naomi chwazi genyen.

*Sou pwen sa Naomi se Nasyonal Japonèz.

Yon kesyon!

Naomi ka chwazi Nasyonal Japonèz men li se Sitwayèn Ayisyèn tou?

NON! Miltisitwayènte a se avan 18 lane. (Lè-w ekspoze a *KPN). Depi ou fin gen 18 ane, aksyon ou poze pral di ki nasyonalite ou chwazi pami sitwayènte ou yo.

Ou te gen chwa vin yon Nasyonal Ayisyèn men ou chwazi pito vin yon Nasyonal Japonèz…….Otomatikman, zak sa yo poze…… li fè-w tou pèdi Sitwayènte Ayisyèn nan, ke papa ou (Jus Sanguini Siperyè), te ofri ou alanesans. Effet Domino Positif de Nationalité.!

Kidonk, Naomi OSAKA pa yon Nasyonal Ayisyèn ni yon Sitwayèn Ayisyèn.

(Li pap janm ka Nasyonal Ayisyèn ankò nan tout vi li. Si li vle Sitwayèn Ayisyèn yon jou….natiralize pou li natiralize Ayisyen).

Moun k’ap repete Ayisyano-Japonèz se paròl profàn epi se yon lòt sijè!

Me Giovany Désir

Please follow or like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*